Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2019 thông qua chủ trương hợp đồng lao động để bảo vệ rừng tại các Ban Quản lý rừng phòng hộ và cơ chế tài chính hỗ trợ của ngân sách tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 thông qua chủ trương hợp đồng lao động để bảo vệ rừng tại Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỂ BẢO VỆ RỪNG TẠI CÁC BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH HỖ TRỢ NGÂN SÁCH TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ  Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng;

Xét Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thông qua chủ trương hợp đồng lao động để bảo vệ rừng tại các Ban Quản lý rừng phòng hộ và cơ chế tài chính hỗ trợ ngân sách; Báo cáo thẩm tra số 26/BC-KTNS ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương hợp đồng lao động để bảo vệ rừng tại các Ban Quản lý rừng phòng hộ và cơ chế tài chính hỗ trợ của ngân sách tỉnh, cụ thể như sau:

1) Số lượng lao động cần thuê để bảo vệ rừng là 130 người, cụ thể:

- Ban Quản lý rừng phòng hộ An Lão: 20 người.

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân: 29 người.

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ: 02 người.

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Cát: 04 người.

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Sơn: 10 người.

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh: 23 người.

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh: 39 người.

- UBND thành phố Quy Nhơn: 03 người.

2) Dự toán kinh phí chi trả cho 130 lao động làm nhiệm vụ chuyên trách bảo vệ rừng trong 03 năm là: 27.375.960.274 đồng.

 (Bình quân 01 lao động một năm bố trí là 79.373.476 đồng. Gồm mức lương cơ sở 1.490.000 đồng x hệ số 2,34 x 12 tháng, cộng các khoản phụ cấp, các khoản bảo hiểm: xã hội, y tế, thất nghiệp, kinh phí công đoàn và kinh phí sự nghiệp 20,5 triệu/người/năm).

Kinh phí phân bổ các năm như sau:

- Năm 2019: 6.738.856.514 đồng.

- Năm 2020: 10.318.551.880 đồng.

- Năm 2021: 10.318.551.880 đồng

3) Cơ chế tài chính: Hỗ trợ 100% từ ngân sách tỉnh cho các địa phương.

4) Thời gian thực hiện: 03 năm (đến hết năm 2021).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ họp thứ 9 thông qua và có hiệu lực từ ngày 11 tháng 7 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2019
Ngày hiệu lực11/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 thông qua chủ trương hợp đồng lao động để bảo vệ rừng tại Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 thông qua chủ trương hợp đồng lao động để bảo vệ rừng tại Bình Định
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Thanh Tùng
        Ngày ban hành11/07/2019
        Ngày hiệu lực11/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 thông qua chủ trương hợp đồng lao động để bảo vệ rừng tại Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 thông qua chủ trương hợp đồng lao động để bảo vệ rừng tại Bình Định

            • 11/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực