Nghị quyết 183/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 183/2019/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Nghị quyết 183/2019/NQ-HĐND về mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/2019/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009.

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi.

Căn cứ Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo tham tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định đối tượng, mức quà tặng và nguồn kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

1. Đối tượng và mức quà tặng

a) Người cao tuổi thọ 70, 75, 80 tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã chúc thọ, mừng thọ với mức quà tặng là 200.000 đồng tiền mặt/01 người.

b) Người cao tuổi thọ 85 tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã chúc thọ, mừng thọ với mức quà tặng là 300.000 đồng tiền mặt/01 người.

c) Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt/01 người.

d) Người cao tuổi thọ 95 tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã chúc thọ, mừng thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt/01 người.

đ) Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa (tương đương 500.000 đồng) và 700.000 đồng tiền mặt/01 người.

e) Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi, hàng năm được Ủy ban nhân dân cấp xã chúc thọ, mừng thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 500.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt/01 người.

2. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 90 tuổi và 100 tuổi được ngân sách tỉnh bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Kinh phí chúc thọ và tặng quà đối với các đối tượng còn lại được ngân sách bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ LĐ-TBXH;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở: Tư pháp, LĐTBXH, Tài chính;
- TT.HĐND, TT.UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Trang tin HĐND tỉnh;
-
Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Nghiêm

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 183/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu183/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tuần trước
(25/07/2019)

Download Văn bản pháp luật 183/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 183/2019/NQ-HĐND về mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 183/2019/NQ-HĐND về mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Vĩnh Long
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu183/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýBùi Văn Nghiêm
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực22/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tuần trước
        (25/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 183/2019/NQ-HĐND về mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 183/2019/NQ-HĐND về mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Vĩnh Long

            • 12/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực