Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND về đề nghị công nhận thị trấn Khe Sanh là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND đề nghị công nhận thị trấn Khe Sanh là đô thị loại IV Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2016/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 14 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN THỊ TRẤN KHE SANH LÀ ĐÔ THỊ LOẠI IV TRỰC THUỘC HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Xét Tờ trình số 4726/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh về việc thông qua đề án đề nghị công nhận thị trấn Khe Sanh là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hóa; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề án đề nghị công nhận thị trấn Khe Sanh là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Giao UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền công nhận thị trấn Khe Sanh là đô thị loại IV theo quy định của pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, đại HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14/12/2016 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu35/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2016
Ngày hiệu lực24/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND đề nghị công nhận thị trấn Khe Sanh là đô thị loại IV Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND đề nghị công nhận thị trấn Khe Sanh là đô thị loại IV Quảng Trị
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu35/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Văn Hùng
        Ngày ban hành14/12/2016
        Ngày hiệu lực24/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND đề nghị công nhận thị trấn Khe Sanh là đô thị loại IV Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND đề nghị công nhận thị trấn Khe Sanh là đô thị loại IV Quảng Trị

            • 14/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực