Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND9

Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND9 về bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND9 bảo đảm tài chính phòng chống HIV AIDS Bình Dương 2016 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2016/NQ-HĐND9

Bình Dương, ngày 12 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Xét Tờ trình số 2409/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 03/BC-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020, gồm các nội dung như sau:

1. Mục tiêu chung: Bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho việc thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Tăng dần tỷ lệ chi tiêu cho phòng, chống HIV/AIDS từ ngân sách nhà nước tại tỉnh và tiến tới ngân sách nhà nước ở địa phương, đơn vị (bao gồm cả nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ở Trung ương thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia) bảo đảm được nhu cầu kinh phí cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh;

b) Bảo đảm 80% doanh nghiệp chủ động bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại doanh nghiệp;

c) Bảo đảm tỉ lệ người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế được chi trả theo quy định đạt 100% vào năm 2020;

d) Tăng nguồn thu từ một số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS để tự cân đối thu - chi cho các hoạt động của các dịch vụ này;

đ) Bảo đảm quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí huy động được theo các quy định hiện hành.

3. Kinh phí thực hiện

a) Tổng nhu cầu kinh phí cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020: 75.132.640.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ, một trăm ba mươi hai triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng), trong đó:

- Chi cho dự phòng lây nhiễm HIV: 30.735.309.000 đồng;

- Chi cho điều trị HIV/AIDS: 41.343.203.000 đồng;

- Chi cho giám sát và đánh giá chương trình: 2.411.190.000 đồng;

- Chi cho nâng cao năng lực tổ chức điều hành: 642.938.000 đồng.

b) Nguồn kinh phí:

- Ngân sách Trung ương: 3.054.128.000 đồng;

- Ngân sách địa phương: 11.452.109.000 đồng;

- Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS: 705.600.000 đồng;

- Bảo hiểm y tế: 41.213.603.000 đồng;

- Nguồn thu hoạt động phòng, chống HIV/AIDS: 18.707.200.000 đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cành

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2016/NQ-HĐND9

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu40/2016/NQ-HĐND9
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2016
Ngày hiệu lực22/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2016/NQ-HĐND9

Lược đồ Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND9 bảo đảm tài chính phòng chống HIV AIDS Bình Dương 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND9 bảo đảm tài chính phòng chống HIV AIDS Bình Dương 2016 2020
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu40/2016/NQ-HĐND9
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýPhạm Văn Cành
        Ngày ban hành12/08/2016
        Ngày hiệu lực22/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND9 bảo đảm tài chính phòng chống HIV AIDS Bình Dương 2016 2020

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND9 bảo đảm tài chính phòng chống HIV AIDS Bình Dương 2016 2020

            • 12/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực