Nghị quyết 547/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 547/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 547/NQ-UBTVQH14 2018 thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ Vũng Tàu


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 547/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ PHÚ MỸ THUỘC TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14 ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Tổ chức, biên chế của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1. Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế, số lượng Kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định trên cơ sở tổng biên chế, số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 522e/NQ-UBTVQH13 ngày 16 tháng 8 năm 2012 về tổng biên chế và số lượng Kiểm sát viên, Điều tra viên của Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chính phủ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu Tư;
- HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu;
- Lưu: HC, TP.
e-PAS: 56181

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 547/NQ-UBTVQH14

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu547/NQ-UBTVQH14
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2018
Ngày hiệu lực27/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 547/NQ-UBTVQH14

Lược đồ Nghị quyết 547/NQ-UBTVQH14 2018 thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 547/NQ-UBTVQH14 2018 thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ Vũng Tàu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu547/NQ-UBTVQH14
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
        Ngày ban hành27/07/2018
        Ngày hiệu lực27/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 547/NQ-UBTVQH14 2018 thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 547/NQ-UBTVQH14 2018 thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ Vũng Tàu

           • 27/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực