Nghị quyết 619/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 619/NQ-UBTVQH14 năm 2018 bổ sung kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 619/NQ-UBTVQH14 2018 kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 619/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ MUA BÙ HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐÃ XUẤT CẤP

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13;

Sau khi xem xét Tờ trình số 517/TTr-CP ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia, Tờ trình số 568/TTr-CP ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp trong năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 1336/BC-UBTCNS14 ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về việc bổ sung vốn mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Bổ sung 460 tỷ đồng (Bốn trăm sáu mươi tỷ đồng) cho Bộ Tài chính từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 để mua bù 43.098 tấn gạo đã xuất cấp cứu trợ, viện trợ từ ngày 01/7/2017 đến ngày 31/5/2018 đưa vào dự trữ quốc gia.

2. Bổ sung 158 tỷ đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ đồng) cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 để mua bù 09 danh mục mặt hàng thuốc thú y đã xuất cấp từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 đưa vào dự trữ quốc gia như Tờ trình số 568/TTr-CP ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

Điều 2.

Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành hữu quan triển khai thực hiện Nghị quyết này và quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng quy định pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 619/NQ-UBTVQH14

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu619/NQ-UBTVQH14
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo08/01/2019
Số công báoTừ số 29 đến số 30
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(09/02/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 619/NQ-UBTVQH14

Lược đồ Nghị quyết 619/NQ-UBTVQH14 2018 kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 619/NQ-UBTVQH14 2018 kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu619/NQ-UBTVQH14
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực28/12/2018
        Ngày công báo08/01/2019
        Số công báoTừ số 29 đến số 30
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 tháng trước
        (09/02/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 619/NQ-UBTVQH14 2018 kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 619/NQ-UBTVQH14 2018 kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp

            • 28/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/01/2019

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực