Nghị quyết 655/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 655/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về thành lập thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 655/NQ-UBTVQH14 2019 thành lập thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ Hậu Giang


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 655/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN VĨNH VIỄN THUỘC HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 11/TTr-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2119/BC-UBPL14 ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Pháp luật,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

1. Thành lập thị trấn Vĩnh Viễn trên cơ sở toàn bộ 40,72 km2 diện tích tự nhiên và 11.142 người của xã Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Địa giới hành chính thị trấn Vĩnh Viễn; Đông giáp các xã Thuận Hưng và Vĩnh Thuận Đông; Tây giáp xã Vĩnh Vin A; Nam giáp các xã Lương Tâm và Xà Phiên; Bắc giáp huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh.

2. Sau khi thành lập thị trấn Vĩnh Viễn:

- Huyện Long Mỹ có 08 đơn vị hành chính cấp xã, gồm thị trấn Vĩnh Viễn và 07 xã: Lương Nghĩa, Lương Tâm, Thuận Hòa, Thuận Hưng, Vĩnh Thuận Đông, Vĩnh Viễn A và Xà Phiên.

- Tỉnh Hậu Giang có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: 01 thành phố, 02 thị xã và 05 huyện; 76 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 12 phường, 11 thị trấn và 53 xã.

Điều 2. Hiu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống ca Nhân dân địa phương bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh xã Vĩnh Viễn phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi theo Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban T
chức Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- HĐND, UBND tỉnh H
u Giang;
- Lưu: HC, PL.

e-pas: 18624

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 655/NQ-UBTVQH14

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu655/NQ-UBTVQH14
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2019
Ngày hiệu lực01/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(01/05/2019)

Download Văn bản pháp luật 655/NQ-UBTVQH14

Lược đồ Nghị quyết 655/NQ-UBTVQH14 2019 thành lập thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 655/NQ-UBTVQH14 2019 thành lập thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ Hậu Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu655/NQ-UBTVQH14
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
        Ngày ban hành12/03/2019
        Ngày hiệu lực01/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (01/05/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 655/NQ-UBTVQH14 2019 thành lập thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ Hậu Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 655/NQ-UBTVQH14 2019 thành lập thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ Hậu Giang

            • 12/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực