Nghị quyết 85/NQ-CP

Nghị quyết 85/NQ-CP năm 2015 phê duyệt “Hiệp định giữa Việt Nam và Bô-li-va-ri-a-na Vê-nê-xu-ê-la về các dự án Hợp tác nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2018” do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 85/NQ-CP phê duyệt Hiệp định Việt Nam Vê-nê-xu-ê-la Hợp tác nông nghiệp 2015 2018


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/NQ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA BÔ-LI-VA-RI-A-NA VÊ-NÊ-XU-Ê-LA VỀ CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2015 - 2018”

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 9389/TTr-BNN-HTQT ngày 16 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bô-li-va-ri-a-na Vê-nê-xu-ê-la về các dự án Hợp tác nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2018”, ký tại Hà Nội, Việt Nam ngày 31 tháng 8 năm 2015.

Điều 2. Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tục đối ngoại cần thiết để Hiệp định chính thức có hiệu lực./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- VPCP: các PCN, Trợ l
ý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTN;
- Lưu: VT, QHQT (3).HM.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu85/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2015
Ngày hiệu lực14/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 85/NQ-CP phê duyệt Hiệp định Việt Nam Vê-nê-xu-ê-la Hợp tác nông nghiệp 2015 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 85/NQ-CP phê duyệt Hiệp định Việt Nam Vê-nê-xu-ê-la Hợp tác nông nghiệp 2015 2018
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu85/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành14/12/2015
        Ngày hiệu lực14/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 85/NQ-CP phê duyệt Hiệp định Việt Nam Vê-nê-xu-ê-la Hợp tác nông nghiệp 2015 2018

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 85/NQ-CP phê duyệt Hiệp định Việt Nam Vê-nê-xu-ê-la Hợp tác nông nghiệp 2015 2018

            • 14/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực