Nghị quyết 88/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 88/2016/NQ-HĐND về giá ngày giường điều trị tự nguyện có chi phí phụ cấp thường trực và tiền lương theo Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC tại Bệnh viện đa khoa do Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 88/2016/NQ-HĐND giá giường điều trị phụ cấp tiền lương theo 37/2015/TTLT-BYT-BTC Cao Bằng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/2016/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIÁ NGÀY GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ TỰ NGUYỆN CÓ CHI PHÍ PHỤ CẤP THƯỜNG TRỰC VÀ TIỀN LƯƠNG THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 37/2015/TTLT-BYT-BNTC NGÀY 29/11/2015 CỦA LIÊN BỘ Y TẾ - TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2015 của Liên Bộ Y tế - Tài chính Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo him y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc;

Xét Tờ trình số 3315/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bng về việc đ nghị phê chun giá ngày giường điu trị tự nguyện có chi phí phụ cấp thường trực và tiền lương theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/11/2015 của Liên Bộ Y tế - Tài chính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn giá ngày giường điều trị tự nguyện có chi phí phụ cấp thường trực và tiền lương theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/11/2015 của Liên Bộ Y tế - Tài chính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng. Cụ thể như sau:

TT

Tên dịch vụ

Giá tiền (đồng)

Ghi chú

1

Giá ngày giường điều trị tự nguyện

330.000đ/giường/ngày

3 giường/Phòng

(Phòng bao gồm: Điều hòa nhiệt độ, ti vi, bình nóng lạnh, tủ lạnh cá nhân...) Mức giá trên bao gồm phần chi phí do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Khóa XVI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Thông tin - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, SYT. T(140b)

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Eng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 88/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu88/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực18/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 88/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 88/2016/NQ-HĐND giá giường điều trị phụ cấp tiền lương theo 37/2015/TTLT-BYT-BTC Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 88/2016/NQ-HĐND giá giường điều trị phụ cấp tiền lương theo 37/2015/TTLT-BYT-BTC Cao Bằng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu88/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýĐàm Văn Eng
        Ngày ban hành08/12/2016
        Ngày hiệu lực18/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 88/2016/NQ-HĐND giá giường điều trị phụ cấp tiền lương theo 37/2015/TTLT-BYT-BTC Cao Bằng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 88/2016/NQ-HĐND giá giường điều trị phụ cấp tiền lương theo 37/2015/TTLT-BYT-BTC Cao Bằng

            • 08/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực