Nghị quyết 892/NQ-UBTVQH13

Nghị quyết 892/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về thành lập các phường Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn và thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 892/NQ-UBTVQH13 thành lập phường Xuất Hóa Huyền Tụng thị xã Bắc Kạn


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 892/NQ-UBTVQH13

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG XUẤT HÓA, HUYỀN TỤNG THUỘC THỊ XÃ BẮC KẠN VÀ THÀNH PHỐ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 10/TTr-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015,

QUYT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập các phường Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn và thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

1. Thành lập 02 phường thuộc thị xã Bắc Kạn:

a) Thành lập phường Xuất Hóa trên cơ sở toàn bộ 4.804,9 ha diện tích tự nhiên và 3.461 nhân khẩu của xã Xuất Hoá.

Địa giới hành chính phường Xuất Hoá: Đông và Nam giáp huyện Chợ Mới; Tây giáp xã Nông Thượng; Bắc giáp các phường Đức Xuân, Huyền Tụng và huyện Bạch Thông;

b) Thành lập phường Huyền Tụng trên cơ stoàn bộ 2.735,6 ha diện tích tự nhiên và 4.769 nhân khẩu của xã Huyền Tụng.

Địa giới hành chính phường Huyền Tụng: Đông và Bắc giáp huyện Bạch Thông; Tây giáp phường Nguyễn Thị Minh Khai và xã Dương Quang; Nam giáp các phường Đức Xuân và Xuất Hoá.

2. Thành lập thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở toàn bộ 13.688 ha diện tích tự nhiên, 56.818 nhân khẩu và 08 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Bắc Kạn.

Địa giới hành chính thành phố Bắc Kạn: Đông, Tây và Bắc giáp huyện Bạch Thông; Nam giáp huyện Chợ Mới.

3. Sau khi thành lập 02 phường và thành phố Bắc Kạn:

a) Thành phố Bắc Kạn có 13.688 ha diện tích tự nhiên, 56.818 nhân khẩu và 08 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 06 phường Đức Xuân, Huyền Tụng, Nguyễn Thị Minh Khai, Phùng Chí Kiên, Sông Cầu, Xuất Hóa và 02 xã Dương Quang, Nông Thượng.

b) Tỉnh Bắc Kạn có 08 đơn vị hành chính cấp huyện (01 thành phố, 07 huyện) và 122 đơn vị hành chính cấp xã (110 xã, 06 phường, 06 thị trấn).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chính phủ, Hội đng nhân dân, y ban nhân dân tỉnh Bc Kạn và các cơ quan, tchức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, n định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban tổ chức Trung ương;
- Tòa án NDTC, Viện KSNDTC; KTNN;
- HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn;
- Lưu: HC, PL.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Sinh Hùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 892/NQ-UBTVQH13

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu892/NQ-UBTVQH13
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2015
Ngày hiệu lực11/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 892/NQ-UBTVQH13

Lược đồ Nghị quyết 892/NQ-UBTVQH13 thành lập phường Xuất Hóa Huyền Tụng thị xã Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 892/NQ-UBTVQH13 thành lập phường Xuất Hóa Huyền Tụng thị xã Bắc Kạn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu892/NQ-UBTVQH13
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành11/03/2015
        Ngày hiệu lực11/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 892/NQ-UBTVQH13 thành lập phường Xuất Hóa Huyền Tụng thị xã Bắc Kạn

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 892/NQ-UBTVQH13 thành lập phường Xuất Hóa Huyền Tụng thị xã Bắc Kạn

             • 11/03/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/03/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực