Tỉnh Cao Bằng, Bế Quốc Thịnh, Còn hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.