Văn bản khác, Tỉnh Cao Bằng, Lục Văn Đại

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.