Tỉnh Cao Bằng, Lục Văn Đại, Còn hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.