Doanh nghiệp, Nguyễn Đức Chi, Không còn phù hợp

Tìm thấy 2 văn bản phù hợp.

Người ký