Bộ Nội thương, Phạm Ngọc Thạch, Không còn phù hợp

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.