Phạm Thanh Hà, Chưa có hiệu lực

Tìm thấy 2 văn bản phù hợp.