Thoả thuận, Chính phủ Cộng hoà Philippin, RAUL S. Manglapus

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.