Quyết định 08/2017/QĐ-UBND

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về phân cấp việc thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2017/QĐ-UBND thực hiện thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2017/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 22 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP THỰC HIỆN VIỆC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1066/TTr-STNMT ngày 04 tháng 5 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp việc thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về phân cấp thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

2. Đối tượng áp dụng:

- Tổ chức, cơ quan, cá nhân có liên quan đến việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Không áp dụng việc phân cấp thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp đối với thành phố Đông Hà do đã áp dụng thực hiện giá dịch vụ thoát nước theo quy định tại Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về quy định mức thu, tổ chức thu và quản lý giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Đông Hà.

3. Nội dung phân cấp: Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở có phát sinh nước thải với lưu lượng trung bình trong năm tính phí dưới 20 m3/ngày đêm.

4. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Quyết định này;

- Giao UBND các huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2017
Ngày hiệu lực01/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2017/QĐ-UBND thực hiện thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/2017/QĐ-UBND thực hiện thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành22/05/2017
        Ngày hiệu lực01/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 08/2017/QĐ-UBND thực hiện thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2017/QĐ-UBND thực hiện thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp Quảng Trị

           • 22/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực