Quyết định 102/QĐ-UBND

Quyết định 102/QĐ-UBND năm 2013 về kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội và xuất nhập cảnh cho công an tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 102/QĐ-UBND 2013 kinh phí xử phạt hành chính lĩnh vực an ninh trật tự Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRÍCH KINH PHÍ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ, ATXH VÀ XUẤT NHẬP CẢNH CHO CÔNG AN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010; Thông tư liên tịch số 61/2012/TTLT-BTC-BCA ngày 17/4/2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 182/STC-NS ngày 25/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Trích kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, ATXH và xuất nhập cảnh từ tài khoản tạm thu số: 3591.0.1062753 của Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước Bắc Giang cho Công an tỉnh, số tiền: 18.030.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám triệu không trăm ba mươi nghìn đồng).

Công an tỉnh có trách nhiệm sử dụng kinh phí được trích theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Công an tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TPKT, TH;
+ Lưu VT, KT4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 102/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu102/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2013
Ngày hiệu lực28/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 102/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 102/QĐ-UBND 2013 kinh phí xử phạt hành chính lĩnh vực an ninh trật tự Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 102/QĐ-UBND 2013 kinh phí xử phạt hành chính lĩnh vực an ninh trật tự Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu102/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hạnh
        Ngày ban hành28/01/2013
        Ngày hiệu lực28/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 102/QĐ-UBND 2013 kinh phí xử phạt hành chính lĩnh vực an ninh trật tự Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 102/QĐ-UBND 2013 kinh phí xử phạt hành chính lĩnh vực an ninh trật tự Bắc Giang

            • 28/01/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/01/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực