Quyết định 1023/QĐ-TTg

Quyết định 1023/QĐ-TTg năm 2015 hỗ trợ vốn cho các địa phương thụ hưởng Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1023/QĐ-TTg 2015 hỗ trợ vốn địa phương đảm bảo chất lượng giáo dục trường học


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1023/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ VỐN CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỤ HƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC (SEQAP)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 6990/BTC-NSNN ngày 27 tháng 5 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ 89.040 triệu đồng (tám mươi chín tỷ đồng, không trăm bốn mươi triệu đồng) từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục đào tạo thuộc ngân sách trung ương năm 2015 cho 36 địa phương thụ hưởng Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (theo phụ lục đính kèm) để mua sắm hàng hóa theo đúng các hoạt động đã cam kết với Nhà tài trợ. Việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh (theo phụ lục đính kèm) và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

HỖ TRỢ VỐN CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỤ HƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH SEQAP
(Kèm theo Quyết định số 1023/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tỉnh/Thành phố

Kinh phí NSTW hỗ trợ

1

An Giang

2.850

2

Bạc Liêu

1.740

3

Bc Giang

2.280

4

Bc Kn

2.370

5

Bến Tre

2.220

6

Bình Phước

1.800

7

Bình Thun

2.190

8

Cà Mau

2.520

9

Cao Bng

1.740

10

Đắk Lắk

3.000

11

Đắk Nông

2.430

12

Đin Biên

2.010

13

Đng Tháp

2.190

14

Gia Lai

2.400

15

Hà Giang

2.700

16

Hậu Giang

2.070

17

Hòa Bình

1.980

18

Kiên Giang

2.730

19

Kon Tum

2.700

20

Lai Châu

2.400

21

Lạng Sơn

2.700

22

Lào Cai

2.790

23

Lâm Đng

3.030

24

Long An

2.610

25

Ninh Thun

2.580

26

Nghệ An

3.870

27

Quảng Nam

2.730

28

Quảng Ngãi

2.880

29

Quảng Trị

2.550

30

Sóc Trăng

3.090

31

Sơn La

2.430

32

Tuyên Quang

2.730

33

Thanh Hóa

2.610

34

Trà Vinh

1.920

35

Vĩnh Long

2.100

36

Yên Bái

2.100

 

Tng

89.040

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1023/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1023/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2015
Ngày hiệu lực06/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1023/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1023/QĐ-TTg 2015 hỗ trợ vốn địa phương đảm bảo chất lượng giáo dục trường học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1023/QĐ-TTg 2015 hỗ trợ vốn địa phương đảm bảo chất lượng giáo dục trường học
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1023/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành06/07/2015
        Ngày hiệu lực06/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1023/QĐ-TTg 2015 hỗ trợ vốn địa phương đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1023/QĐ-TTg 2015 hỗ trợ vốn địa phương đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

             • 06/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực