Quyết định 1023/QĐ-UBND

Quyết định 1023/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường phục vụ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1023/QĐ-UBND giá đất tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất Hưng Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1023/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 03 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG PHỤC VỤ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ ĐU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NHÂN DÂN LÀM NHÀ Ở TẠI XÃ PHÙNG CHÍ KIÊN, HUYỆN MỸ HÀO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất; số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ tr, tái định cư khi Nhà nước thu hi đất;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chnh bng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vn xác định giá đất; s 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ tr, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn c các Quyết định của UBND tnh: S 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 ban hành Quy định một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; số 21/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tnh Hưng n năm 2015;

Căn cứ kết luận của Chủ tịch UBND tnh tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 23/5/2016;

Xét đnghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 197/TTr-STNMT ngày 26/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thđể tính tiền bồi thường phục vụ giải phóng mt bng khi Nhà nước thu hồi 8.381 m2 đất trồng cây hàng năm (đất chuyên trồng lúa nước) để đấu giá quyền sử dụng đt cho nhân dân làm nhà tại xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, thời đim tháng 03/2016 là 66.000 đồng/m2 (Sáu mươi sáu nghìn đồng một mét vuông).

Điều 2. UBND huyện Mỹ Hào có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm đnh và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tnh; Giám đốc các s, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc nhà nước tnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mỹ Hào; Chủ tịch UBND xã Phùng Chí Kiên và thủ trưởng các đơn v liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ
tịch, các Phó Ch tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạ
o VP UBND tnh;
- Lưu: VT; CV: TH
C.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CH TCH
Đặng Ngọc Quỳnh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2016
Ngày hiệu lực03/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 1023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1023/QĐ-UBND giá đất tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất Hưng Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1023/QĐ-UBND giá đất tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất Hưng Yên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýĐặng Ngọc Quỳnh
        Ngày ban hành03/06/2016
        Ngày hiệu lực03/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1023/QĐ-UBND giá đất tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất Hưng Yên 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1023/QĐ-UBND giá đất tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất Hưng Yên 2016

            • 03/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực