Quyết định 1115/QĐ-TTg

Quyết định 1115/QĐ-TTg năm 2013 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1115/QĐ-TTg năm 2013 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1115/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một Thứ trưởng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1115/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1115/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2013
Ngày hiệu lực10/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1115/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1115/QĐ-TTg năm 2013 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1115/QĐ-TTg năm 2013 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1115/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành10/07/2013
        Ngày hiệu lực10/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1115/QĐ-TTg năm 2013 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1115/QĐ-TTg năm 2013 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế

            • 10/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực