Quyết định 113/QĐ-UBND

Quyết định 113/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 113/QĐ-UBND 2015 Quy hoạch điểm đấu nối vào Quốc lộ tỉnh Phú Thọ 2011 2020


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 22 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1209/QĐ-BGTVT ngày 08/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển các tuyến đường tỉnh: ĐT.319, ĐT.314, ĐT.314E, ĐT.321, ĐT.313, ĐT.316 (tỉnh Phú Thọ) và đường tỉnh ĐT.434 (tỉnh Hòa Bình) thành Quốc lộ 70B;

Căn cứ công văn số 12470/BGTVT-KCHT ngày 03/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc thỏa thuận Quy hoạch các điểm đấu nối đường nhánh vào Quốc lộ 70B đoạn qua địa phận tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 3154/QĐ-BGTVT ngày 19/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ủy quyền cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống Quốc lộ;

Căn cứ công văn số 6340/TCĐBVN-ATGT ngày 01/12/2014, công văn số 6373/TCĐBVN-ATGT ngày 02/12/2014 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc thỏa thuận điểm đấu nối KCN Tam Nông với đường Hồ Chí Minh và đấu nối vào Quốc lộ 2;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, như sau:

Bổ sung các điểm đấu nối vào QL.70B, QL.2, QL.32C và đường Hồ Chí Minh, cụ thể:

1. Trên QL.70B:

- Đấu nối đường nhánh vào QL.70B tổng số 69 điểm, trong đó: 31 điểm ngã tư đã có sẵn, 38 điểm ngã ba (gồm: 22 điểm ngã ba bên phải, 16 điểm ngã ba bên trái; 36 điểm ngã ba đã có sẵn, 02 điểm ngã ba dự kiến mở mới).

- Đấu nối đường dẫn từ các cửa hàng xăng dầu vào QL.70B tổng số 06 điểm (đã có sẵn), trong đó: 03 điểm đấu nối là ngã tư và đường gom, 01 điểm đấu nối ngã ba bên phải, 02 điểm đấu nối ngã ba bên trái.

Chi tiết các điểm đấu nối đường nhánh, đấu nối đường dẫn từ các cửa hàng xăng dầu vào QL.70B ở phụ lục số 01 và phụ lục số 02 kèm theo.

2. Trên QL.2:

Bổ sung điểm đấu nối tại km99+808 (bên phải tuyến) thay điểm đấu nối tại km100+400 (bên phải tuyến).

3. Trên QL.32C:

Bổ sung điểm đấu nối tại km21+500 (bên phải tuyến).

4. Trên đường Hồ Chí Minh:

Bổ sung điểm đấu nối tại km12+736 (bên phải tuyến) đường Hồ Chí Minh (theo lý trình dự án: Xây dựng cầu Ngọc Tháp và tuyến nối QL.2 - QL.32C thuộc dự án đường Hồ Chí Minh).

Nội dung chi tiết trong hồ sơ Quy hoạch các điểm đấu nối vào QL.70B, QL.2, QL.32C và đường Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung khác thực hiện theo nội dung tại các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 3357/QĐ-UBND ngày 26/10/2011, số 3892/QĐ-UBND ngày 13/12/2011, số 2426/QĐ-UBND ngày 10/10/2014.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quy hoạch điều chỉnh theo đúng quy định của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành; các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT;
- PCVP (ô. Đạt);
- Chuyên viên NCTH;
- Lưu: VT, KT1 (L-36b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Công Thủy

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu113/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2015
Ngày hiệu lực22/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 113/QĐ-UBND 2015 Quy hoạch điểm đấu nối vào Quốc lộ tỉnh Phú Thọ 2011 2020


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 113/QĐ-UBND 2015 Quy hoạch điểm đấu nối vào Quốc lộ tỉnh Phú Thọ 2011 2020
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu113/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
     Người kýHoàng Công Thủy
     Ngày ban hành22/01/2015
     Ngày hiệu lực22/01/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 113/QĐ-UBND 2015 Quy hoạch điểm đấu nối vào Quốc lộ tỉnh Phú Thọ 2011 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 113/QĐ-UBND 2015 Quy hoạch điểm đấu nối vào Quốc lộ tỉnh Phú Thọ 2011 2020