Quyết định 1134/QĐ-UBND

Quyết định 1134/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 1163/QĐ-UBND danh mục, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính áp dụng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1134/QĐ-UBND bãi bỏ 1163/QĐ-UBND thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Bắc Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1134/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 22 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1163/QĐ-UBND NGÀY 26/7/2013 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH BAN HÀNH DANH MỤC, THỜI HẠN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘI CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 141/TTr-SNV ngày 11/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành danh mục, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính áp dụng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Công Thương; các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, THCB, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1134/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1134/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2016
Ngày hiệu lực22/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 1134/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1134/QĐ-UBND bãi bỏ 1163/QĐ-UBND thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Bắc Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1134/QĐ-UBND bãi bỏ 1163/QĐ-UBND thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Bắc Giang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1134/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành22/07/2016
        Ngày hiệu lực22/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1134/QĐ-UBND bãi bỏ 1163/QĐ-UBND thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Bắc Giang 2016

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1134/QĐ-UBND bãi bỏ 1163/QĐ-UBND thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Bắc Giang 2016

             • 22/07/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/07/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực