Quyết định 1148/QĐ-CTN

Quyết định 1148/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 20 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Quảng Nam do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1148/QĐ-CTN 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam với cá nhân


CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1148/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 242/TTr-CP ngày 03/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 20 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Quảng Nam (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG DÂN LÀO HIỆN CƯ TRÚ TẠI QUẢNG NAM ĐƯỢC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1148/QĐ-CTN ngày 03 tháng 7 năm 2019
của Chủ tịch nước)

1.

Un Lợ, sinh năm 1950 tại Lào

Hiện trú tại: Đắc Tôi, Nam Giang, Quảng Nam

Lấy tên gọi Việt Nam là: Un Lợ

 Giới tính: Nữ

2.

Blúp Ly, sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Đắc Tôi, Nam Giang, Quảng Nam

Lấy tên gọi Việt Nam là: Blúp Ly

 Giới tính: Nam

3.

Blúp Lạnh, sinh năm 1993 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Đắc Tôi, Nam Giang, Quảng Nam

Lấy tên gọi Việt Nam là: Blúp Lạnh

 Giới tính: Nam

4.

Blúp Liệng, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Đắc Tôi, Nam Giang, Quảng Nam

Lấy tên gọi Việt Nam là: Blúp Liệng

 Giới tính: Nam

5.

Blúp Liệp (Liếp), sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Đắc Tôi, Nam Giang, Quảng Nam

Lấy tên gọi Việt Nam là: Blúp Liệp

 Giới tính: Nữ

 

6.

Blúp Lực, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Đắc Tôi, Nam Giang, Quảng Nam

Lấy tên gọi Việt Nam là: Blúp Lực

 Giới tính: Nữ

7.

Hiên Ngấy, sinh năm 1949 tại Lào

Hiện trú tại: Đắc Tôi, Nam Giang, Quảng Nam

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hiên Ngấy

 Giới tính: Nữ

8.

Un Lợn, sinh năm 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Đắc Tôi, Nam Giang, Quảng Nam

Lấy tên gọi Việt Nam là: Un Lợn

 Giới tính: Nam

9.

Un Loại, sinh năm 1977 tại Lào

Hiện trú tại: Đắc Tôi, Nam Giang, Quảng Nam

Lấy tên gọi Việt Nam là: Un Loại

 Giới tính: Nữ

10.

Zơ Râm Hiết, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Đắc Tôi, Nam Giang, Quảng Nam

Lấy tên gọi Việt Nam là: Zơ Râm Hiết

 Giới tính: Nữ

11.

Hiên Thị Ự, sinh ngày 01/01/1974 tại Lào

Hiện trú tại: Đắc Pre, Nam Giang, Quảng Nam

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hiên Thị Ự

 Giới tính: Nữ

12.

Hiên Thị Đói, sinh ngày 15/3/1992 tại Lào

Hiện trú tại: Đắc Pre, Nam Giang, Quảng Nam

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hiên Thị Đói

 Giới tính: Nữ

13.

A Lăng Lim, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: La Êê, Nam Giang, Quảng Nam

Lấy tên gọi Việt Nam là: A Lăng Lim

 Giới tính: Nữ

14.

Zơ Râm Ứch, sinh ngày 03/9/1992 tại Lào

Hiện trú tại: La Êê, Nam Giang, Quảng Nam

Lấy tên gọi Việt Nam là: Zơ Râm Ứch

 Giới tính: Nữ

15.

Ploong Xoop, sinh ngày 01/01/1982 tại Lào

Hiện trú tại: Ch’ơm, Tây Giang, Quảng Nam

Lấy tên gọi Việt Nam là: Ploong Xoop

 Giới tính: Nữ

16.

Zơ Râm Ná, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Ch’ơm, Tây Giang, Quảng Nam

Lấy tên gọi Việt Nam là: Zơ Râm Ná

 Giới tính: Nữ

17.

Hốih Xấc, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Ch’ơm, Tây Giang, Quảng Nam

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hốih Xấc

 Giới tính: Nữ

18.

Zơ Râm Nhứh, sinh năm 1972 tại Lào

Hiện trú tại: Gary, Tây Giang, Quảng Nam

Lấy tên gọi Việt Nam là: Zơ Râm Nhứh

 Giới tính: Nam

19.

Pơ Loong Thị Bua Na, sinh ngày 17/4/1983 tại Lào

Hiện trú tại: Axan, Tây Giang, Quảng Nam

Lấy tên gọi Việt Nam là: Pơ Loong Thị Bua Na

 Giới tính: Nữ

20.

Hốih Thị Heo, sinh ngày 12/4/1993 tại Lào

Hiện trú tại: Axan, Tây Giang, Quảng Nam

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hốih Thị Heo.

 Giới tính: Nữ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1148/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1148/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2019
Ngày hiệu lực03/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(24/07/2019)

Download Văn bản pháp luật 1148/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 1148/QĐ-CTN 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam với cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1148/QĐ-CTN 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam với cá nhân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1148/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýĐặng Thị Ngọc Thịnh
        Ngày ban hành03/07/2019
        Ngày hiệu lực03/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (24/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1148/QĐ-CTN 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam với cá nhân

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1148/QĐ-CTN 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam với cá nhân

             • 03/07/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/07/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực