Quyết định 1198/QĐ-UBND

Quyết định 1198/QĐ-UBND năm 2019 quy định về khung lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 1198/QĐ-UBND 2019 quy định khung lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1198/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH KHUNG LÃI SUẤT CHO VAY CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQL-QĐTPT ngày 06 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định khung lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

- Lãi suất cho vay tối thiểu (LSTT): Theo quy định của UBND tỉnh;

- Lãi suất cho vay tối đa: LSTT + 2%/năm;

- Biên độ giao động gi a các yếu tố khác biệt là 0,5%/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định khung lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội đồng quản lý và Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: CT, các PCT;
- VPUBND tỉnh: các PCVP;
- Lưu: VT, DN.

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1198/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1198/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2019
Ngày hiệu lực16/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(25/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1198/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1198/QĐ-UBND 2019 quy định khung lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1198/QĐ-UBND 2019 quy định khung lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1198/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýPhan Ngọc Thọ
       Ngày ban hành16/05/2019
       Ngày hiệu lực16/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 tháng trước
       (25/05/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1198/QĐ-UBND 2019 quy định khung lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1198/QĐ-UBND 2019 quy định khung lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Huế

           • 16/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực