Quyết định 1238/QĐ-UBND

Quyết định 1238/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2017

Nội dung toàn văn Quyết định 1238/QĐ-UBND lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến cơ quan nhà nước Tiền Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1238/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 05 tháng 05 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT LỘ TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2016 - 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2017 (Đính kèm lộ trình).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hp với các Sở, ban, ngành có liên quan, y ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trin khai, thực hiện theo đúng tiến độ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- CT và các PCT.UBND tnh;
- VPUB: CVP và các PCVP;
- Cổng thông tin đin tử tỉnh;
- Lưu: VT, P.KTN (Tâm)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

LỘ TRÌNH

CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2016 - 2017
(Kèm theo Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của y ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

1. Cấp tỉnh

Stt

Nhóm dch v thủ tc hành chính

Năm thc hin

Cơ quan chủ trì thc hin

Mức 3

Mức 4

1

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2016

2017

Sở Tài nguyên và Môi trường

2

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

2016

2017

3

Tặng, thừa kế, thế chấp, giao, cho thuê quyền sử dụng đất

2016

2017

4

Cấp phép lĩnh vực tài nguyên nước

2016

2017

5

Cấp phép khoáng sản

2016

2017

6

Cấp, đổi giấy phép lái xe

2016

2017

Sở Giao thông Vn tải

7

Cấp phép bưu chính

2016

2017

Sở Thông tin và Truyền thông

8

Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

2016

2017

9

Cấp chứng chỉ nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

2016

2017

Sở Nông nghiệp và PTNT

10

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y

2016

2017

11

Cấp giấy chứng nhận hoạt động tàu cá

2016

2017

12

Giấy phép khai thác thủy sản

2016

2017

13

Cấp phiếu lý lịch tư pháp

2016

2017

Sở Tư pháp

14

Đăng ký hành nghề luật sư

2016

2017

15

Khai sinh có yếu tố nước ngoài

2016

2017

16

Giám hộ có yếu tố nước ngoài

2016

2017

17

Cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân

2016

2017

Sở Y tế

18

Cấp chứng chỉ hành nghề dược

2016

2017

19

Cấp giấy chứng nhận kinh doanh thuốc

2016

2017

20

Thông báo thực hiện khuyến mại

2016

2017

Sở Công Thương

21

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam

2016

2017

22

Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam

2016

2017

23

Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2016

2017

24

Xác nhận đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2016

2017

25

Đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đso sánh với hàng thật

2016

2017

2. Cấp huyện

Stt

Nhóm dch v thủ tc hành chính

Năm thực hiện

Cơ quan chủ trì thc hin

Mức 3

Mức 4

1

Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

2016

2017

UBND các huyện, thị thành

2

Đăng ký kinh doanh bia, rượu, thuốc lá

2016

2017

3

Cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm

2016

2017

4

Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

2016

2017

3. Cấp xã

Stt

Nhóm dch v thủ tc hành chính

Năm thực hiện

Cơ quan chủ trì thc hin

Mức 3

Mức 4

1

Khai sinh

2016

2017

UBND các , phường, thị trấn

2

Kết hôn

2016

2017

3

Đăng ký việc giám hộ

2016

2017

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1238/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1238/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2016
Ngày hiệu lực05/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1238/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1238/QĐ-UBND lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến cơ quan nhà nước Tiền Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1238/QĐ-UBND lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến cơ quan nhà nước Tiền Giang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1238/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Đức
        Ngày ban hành05/05/2016
        Ngày hiệu lực05/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1238/QĐ-UBND lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến cơ quan nhà nước Tiền Giang 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1238/QĐ-UBND lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến cơ quan nhà nước Tiền Giang 2016

            • 05/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực