Quyết định 1246/QĐ-UBND

Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2016 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1246/QĐ-UBND dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân lĩnh vực giáo dục Sơn La 2016


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1246/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 25 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 62/TTr-SGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Sơn La.

(có Danh mục kèm theo)

1. Danh mục dịch vụ giáo dục được Ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ.

2. Danh mục dịch vụ đào tạo, nghề nghiệp được Ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ, gồm các nghề trọng điểm, nghề đáp ứng nhu cầu cho các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; nghề nặng nhọc, độc hại, khó tuyển sinh mà nhu cầu sản xuất đang cần tuyển dụng; nghề mà thị trường lao động thiếu nhưng do chi phí đào tạo cao nên các trường không đào tạo.

3. Danh mục dịch vụ giáo dục, đào tạo khác được Ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ.

Điều 2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Điều 1 của Quyết định này là căn cứ để cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ công sử dụng Ngân sách Nhà nước. Thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Các bộ: GDĐT, Tài chính, KH - ĐT;
- Nội vụ, LĐ - TB và XH, UB Dân tộc;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT.KGVX.50b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-UBND Ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

1. Danh mục sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực giáo dục.

- Giáo dục mầm non.

- Giáo dục tiểu học.

- Giáo dục trung học cơ sở.

- Giáo dục trung học phổ thông.

- Giáo dục thường xuyên.

2. Danh mục sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng.

- Đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

- Đào tạo liên kết, liên thông, văn bằng hai, đào tạo từ xa.

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn.

3. Danh mục sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo khác.

- Khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo.

- Tư vấn giáo dục, đào tạo.

- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ giáo dục, đào tạo.

- Lập và điều chỉnh quy hoạch giáo dục và đào tạo.

- Điều tra, đánh giá hiện trạng giáo dục và đào tạo (theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền).

- Biên soạn, chỉnh lý sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu.

- Các dịch vụ khác (theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền)./.

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1246/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1246/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2016
Ngày hiệu lực27/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1246/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1246/QĐ-UBND dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân lĩnh vực giáo dục Sơn La 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1246/QĐ-UBND dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân lĩnh vực giáo dục Sơn La 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1246/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýPhạm Văn Thủy
        Ngày ban hành27/05/2016
        Ngày hiệu lực27/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1246/QĐ-UBND dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân lĩnh vực giáo dục Sơn La 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1246/QĐ-UBND dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân lĩnh vực giáo dục Sơn La 2016

            • 27/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực