Quyết định 1302/QĐ-TTg

Quyết định 1302/QĐ-TTg năm 2017 về thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1302/QĐ-TTg 2017 thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo thu hồi đất hỗ trợ tái định cư


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1302/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHÀ NƯỚC BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7186/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 01 tháng 9 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thm định nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án) gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ tịch Hội đồng;

2. 01 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ: Ủy viên;

4. Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính: Ủy viên;

5. Đại diện Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải: Ủy viên;

6. Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ủy viên;

7. Đại diện Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ủy viên;

8. Đại diện Lãnh đạo Bộ Tư pháp: Ủy viên;

9. Đại diện Lãnh đạo Bộ Quốc phòng: Ủy viên;

10. Đại diện Lãnh đạo Bộ Công an: Ủy viên;

11. Đại diện Lãnh đạo Bộ Xây dựng: Ủy viên;

12. Đại diện Lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Ủy viên;

13. Đại diện Lãnh đạo Bộ Nội vụ: Ủy viên;

14. Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Ủy viên;

15. Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai: Ủy viên.

Điều 2. Các Bộ, cơ quan có thành viên tham gia Hội đồng thẩm định nhà nước có văn bản cử người và gửi về cơ quan thường trực Hội đồng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng, tổ chuyên gia thẩm định liên ngành; việc thuê tư vấn thẩm tra và chi phí thẩm định, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án và phương thức hoạt động của Hội đồng thẩm định được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu cần) để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

Điều 4. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm cung cấp đy đủ hồ sơ liên quan đến thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án; bố trí ứng vốn chuẩn bị đầu tư của tỉnh để phục vụ việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thành viên tham gia Hội đồng thẩm định nhà nước quy định tại Điều 1 của Quyết định và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các P
CN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, NC, NN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, CN (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1302/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1302/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2017
Ngày hiệu lực03/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 1302/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1302/QĐ-TTg 2017 thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo thu hồi đất hỗ trợ tái định cư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1302/QĐ-TTg 2017 thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo thu hồi đất hỗ trợ tái định cư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1302/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành03/09/2017
        Ngày hiệu lực03/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1302/QĐ-TTg 2017 thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo thu hồi đất hỗ trợ tái định cư

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1302/QĐ-TTg 2017 thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo thu hồi đất hỗ trợ tái định cư

            • 03/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực