Quyết định 1314/QĐ-UBND

Quyết định 1314/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1314/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch vùng chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung Hải Phòng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1314/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 08 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH VÙNG CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch phát triển các vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 136/TTr-SNN ngày 29/6/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020, cụ thể như sau:

- Bổ sung quy hoạch vùng chăn nuôi lợn tập trung trên địa bàn huyện Thủy Nguyên: tại xã Lưu Kiếm là 6,7ha.

- Bổ sung quy hoạch vùng chăn nuôi bò tập trung trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo: tại xã Dũng Tiến 20ha.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Các nội dung khác tại Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố không thay đổi.

- Giao các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo, Ủy ban nhân dân xã Dũng Tiến (huyện Vĩnh Bảo); Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, Ủy ban nhân dân xã Lưu Kiếm (huyện Thủy Nguyên) căn cứ chức năng, nhiệm vụ giám sát và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bo, Ủy ban nhân dân xã Dũng Tiến (huyện Vĩnh Bảo), Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, Ủy ban nhân dân xã Lưu Kiếm (huyện Thủy Nguyên) và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- CVP, các PCVP;
- CV: NN, QH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1314/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1314/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2016
Ngày hiệu lực08/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1314/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1314/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch vùng chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung Hải Phòng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1314/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch vùng chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung Hải Phòng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1314/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành08/07/2016
        Ngày hiệu lực08/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1314/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch vùng chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung Hải Phòng 2016

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1314/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch vùng chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung Hải Phòng 2016

             • 08/07/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/07/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực