Quyết định 1320/QĐ-UBND

Quyết định 1320/QĐ-UBND năm 2014 công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1320/QĐ-UBND 2014 công nhận trường mầm non đạt chuẩn chất lượng cấp độ 2 Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1320/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CẤP ĐỘ 2

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn tự đánh giá chất lượng giáo dục mầm non và Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 801/TTr-SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 16 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho các trường mầm non sau đây đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2:

1. Trường Mầm non 1, huyện Lâm Hà;

2. Trường Mầm non Sao Mai, huyện Bảo Lâm;

3. Trường Mầm non Ánh Dương, huyện Bảo Lâm.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các huyện: Lâm Hà, Bảo Lâm chỉ đạo các trường mầm non nêu trên duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện: Bảo Lâm, Lâm Hà; Hiệu trưởng các trường mầm non có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1320/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1320/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2014
Ngày hiệu lực13/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1320/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1320/QĐ-UBND 2014 công nhận trường mầm non đạt chuẩn chất lượng cấp độ 2 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1320/QĐ-UBND 2014 công nhận trường mầm non đạt chuẩn chất lượng cấp độ 2 Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1320/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành13/06/2014
        Ngày hiệu lực13/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1320/QĐ-UBND 2014 công nhận trường mầm non đạt chuẩn chất lượng cấp độ 2 Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1320/QĐ-UBND 2014 công nhận trường mầm non đạt chuẩn chất lượng cấp độ 2 Lâm Đồng

            • 13/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực