Quyết định 1390/QĐ-UBND

Quyết định 1390/QĐ-UBND về Khung kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1390/QĐ-UBND kế hoạch 2014 2015 mầm non phổ thông giáo dục thường xuyên Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1390/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2014-2015 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 990/TTr-SGDĐT ngày 12/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Các cấp học: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tựu trường vào ngày 18/8/2014; tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2014.

2. Đối với giáo dục thường xuyên tựu trường vào ngày 03/9/2014 và tổ chức khai giảng vào ngày 08/9/2014.

3. Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2015.

4. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2015.

5. Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vào các ngày 08, 09 và 10/01/2015.

6. Thi tốt nghiệp THPT năm học 2014 - 2015 vào các ngày 02, 03, 04/6/2015.

7. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2015.

8. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2015 - 2016 trước ngày 10/7/2015; hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016 trước ngày 31/7/2015.

9. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

10. Nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 16/02/2015 đến ngày 27/02/2015.

11. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

12. Kế hoạch thời gian năm học phải đảm bảo số tuần thực học:

a) Đối với cấp mầm non, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);

b) Đối với cấp tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);

c) Đối với cấp THCS và cấp THPT, có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần);

d) Đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

13. Quy định ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ:

a) Các cấp học: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

- Học kỳ I: Bắt đầu từ ngày 18/8/2014, kết thúc trước ngày 27/12/2014;

- Học kỳ II: Bắt đầu từ ngày 29/12/2014, kết thúc trước ngày 25/5/2015 (tính cả thời gian nghỉ lễ, tết và tổ chức các hoạt động, sinh hoạt chủ điểm).

b) Giáo dục thường xuyên

- Học kỳ I: Bắt đầu từ ngày 03/9/2014, kết thúc trước ngày 27/12/2014;

- Học kỳ II: Bắt đầu từ ngày 29/12/2014, kết thúc trước ngày 25/5/2015 (tính cả thời gian nghỉ lễ, tết và tổ chức các hoạt động, sinh hoạt chủ điểm).

Điều 2. Ủy quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định:

1. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

2. Bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.

Điều 3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo với UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo:

1. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch khai giảng và tình hình tổ chức khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 trước ngày 15/9/2014.

2. Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 31/01/2015.

3. Báo cáo tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2014 - 2015 trước ngày 25/6/2015.

4. Báo cáo về những quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các trường hợp quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TTTU, TT HĐND;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1390/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1390/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2014
Ngày hiệu lực25/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1390/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1390/QĐ-UBND kế hoạch 2014 2015 mầm non phổ thông giáo dục thường xuyên Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1390/QĐ-UBND kế hoạch 2014 2015 mầm non phổ thông giáo dục thường xuyên Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1390/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành25/06/2014
        Ngày hiệu lực25/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1390/QĐ-UBND kế hoạch 2014 2015 mầm non phổ thông giáo dục thường xuyên Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1390/QĐ-UBND kế hoạch 2014 2015 mầm non phổ thông giáo dục thường xuyên Lâm Đồng

           • 25/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực