Quyết định 1403/QĐ-UBND

Quyết định 1403/QĐ-UBND quy định về giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1403/QĐ-UBND 2019 quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Hà Tĩnh


 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1403/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC ĐỂ TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 09/TTr-CT ngày 09/5/2019; đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 1563/STC-GCS ngày 10/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tnh là 6.500 đồng/kg (Sáu nghìn năm trăm đồng trên một ki lô gam).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh;
- Chánh, các PVP;
- Trung tâm TT-CB-TH tnh;
- Lưu: VT, TH, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc
Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1403/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1403/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2019
Ngày hiệu lực14/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1403/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1403/QĐ-UBND 2019 quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1403/QĐ-UBND 2019 quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1403/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Ngọc Sơn
        Ngày ban hành14/05/2019
        Ngày hiệu lực14/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1403/QĐ-UBND 2019 quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Hà Tĩnh

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1403/QĐ-UBND 2019 quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Hà Tĩnh

             • 14/05/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/05/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực