Quyết định 1428/QĐ-UBND

Quyết định 1428/QĐ-UBND năm 2013 phê chuẩn Bộ chữ cổ truyền dân tộc Thái tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 1428/QĐ-UBND 2013 phê chuẩn Bộ chữ cổ truyền dân tộc Thái tỉnh Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1428/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 09 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN BỘ CHỮ CỔ TRUYỀN DÂN TỘC THÁI TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2010 của Chính phủ Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 03 tháng 11 năm 2011 của liên bộ: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 214/TTr-KHCN ngày 27 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn kèm theo Quyết định này Bộ chữ cổ truyền dân tộc Thái tỉnh Sơn La.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh hoàn tất hồ sơ, thủ tục đưa Bộ chữ cổ truyền dân tộc Thái tỉnh Sơn La phê chuẩn tại Điều 1 vào dạy và học trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh theo quy định của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, cơ sở giáo dục liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; (B/c)
- TT: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; (B/c)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (B/c)
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- PCVPUBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT, VX (2).NT.16.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1428/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1428/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2013
Ngày hiệu lực09/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1428/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1428/QĐ-UBND 2013 phê chuẩn Bộ chữ cổ truyền dân tộc Thái tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1428/QĐ-UBND 2013 phê chuẩn Bộ chữ cổ truyền dân tộc Thái tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1428/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Ngọc Toa
        Ngày ban hành09/07/2013
        Ngày hiệu lực09/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1428/QĐ-UBND 2013 phê chuẩn Bộ chữ cổ truyền dân tộc Thái tỉnh Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1428/QĐ-UBND 2013 phê chuẩn Bộ chữ cổ truyền dân tộc Thái tỉnh Sơn La

            • 09/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực