Quyết định 1432/QĐ-UBND

Quyết định 1432/QĐ-UBND năm 2017 chủ trương đầu tư do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1432/QĐ-UBND 2017 chủ trương đầu tư Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1432/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 11/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Xét bản số 667/KHĐT-DN ngày 12/6/2017, Báo cáo thẩm định số 178/BC-KHĐT-DN ngày 12/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và hồ sơ của Công ty TNHH Liên Trường Phước nộp ngày 21/02/2017 kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Chấp thuận nhà đầu tư: Công ty TNHH Liên Trường Phước

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5801030213 đăng ký lần đầu ngày 14/9/2011; đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 18/01/2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp.

Địa chỉ công ty: số 06, Duy Tân, Khu phố 1, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633.903092

Đại diện bởi ông: Lê Thành Phúc, Giám đốc; Sinh ngày: 01/6/1979; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Chứng minh nhân dân số: 250411286 do Công an tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 14/9/2013; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 133 Thống Nhất, khu phố 2, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; Chỗ ở hiện nay: 133 Thống Nhất, Khu phố 2, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện dự án đầu tư với các nội dung sau:

Điều 1. Nội dung dự án đầu tư

1. Tên dự án đầu tư: Khai thác cát xây dựng tại lòng suối Đạ K’Nàng, xã Đạ Đờn và xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

2. Mục tiêu dự án: Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường.

3. Quy mô công suất: 3000 m3 cát/năm.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Lòng suối Đạ K’Nàng, xã Đạ Đờn và xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

5. Diện tích thực hiện dự án: 2,1765 ha, trong đó:

- Diện tích khai trường: 2,07 ha (diện tích lòng suối, dài 1,79 km);

- Diện tích bãi chứa: 0,1 ha;

- Diện tích hồ lắng: 0,002 ha;

- Diện tích nhà văn phòng: 0,0045 ha.

6. Tổng vốn đầu tư: 793,89 triệu đồng (Bảy trăm chín ba triệu, tám trăm chín mươi ngàn đồng) toàn bộ là vốn chủ sở hữu (vốn góp).

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 20 năm.

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

- Quý III năm 2017: Hoàn thành thủ tục đầu tư, cấp phép khai thác khoáng sản, mua sắm trang thiết bị, bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Quý IV năm 2017: Dự án đi vào hoạt động.

Điều 2: Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

1. Về thuế nhập khẩu: Công ty TNHH Liên Trường Phước được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu đtạo tài sản cố định của dự án đầu tư (quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ);

2. Các ưu đãi khác: Được hưởng các chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều kin thực hiện dự án

1. Công ty TNHH Liên Trường Phước phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, bảo vệ môi trường, xin phép khai thác và các thủ tục có liên quan theo quy định. Trong quá trình khai thác phải thực hiện đầy đủ các giải pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động, thực hiện các nghĩa vụ tài chính và các yêu cầu, quy định có liên quan (chỉ được thực hiện vận chuyn cát khai thác đến bãi chứa bằng đường sông và thực hiện duy tu, bảo dưỡng đường vận chuyển cát từ bãi chứa đến nơi tiêu thụ như đã cam kết).

2. Trong thời gian 30 ngày, kể từ khi được UBND tỉnh có quyết định chủ trương đầu tư, Công ty TNHH Liên Trường Phước phải đóng tiền ký quỹ bằng 1,5% tổng vốn đầu tư (tương đương 11,91 triệu đồng) đthực hiện dự án theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Quyết định này được lập thành 03 bản. 01 bản cấp cho Công ty TNHH Liên Trường Phước, 01 bản lưu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và 01 bản lưu tại UBND tỉnh Lâm Đồng./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, ĐC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm S

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1432/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1432/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2017
Ngày hiệu lực28/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1432/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1432/QĐ-UBND 2017 chủ trương đầu tư Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1432/QĐ-UBND 2017 chủ trương đầu tư Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1432/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành28/06/2017
        Ngày hiệu lực28/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1432/QĐ-UBND 2017 chủ trương đầu tư Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1432/QĐ-UBND 2017 chủ trương đầu tư Lâm Đồng

            • 28/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực