Quyết định 1499/QĐ-UBND

Quyết định 1499/QĐ-UBND năm 2014 công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1499/QĐ-UBND 2014 công nhận trường mầm non đạt chuẩn mức độ 1 Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1499/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/QĐ-BGDĐT ngày 08/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 1058/SGDĐT-GDMN ngày 09/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các trường mầm non sau đây đạt chuẩn quốc gia mức độ 1:

1. Trường Mầm non Sao Mai, huyện Bảo Lâm;

2. Trường Mầm non Ánh Dương, huyện Bảo Lâm.

Thời hạn công nhận là 05 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm và Hiệu trưởng các trường Mầm non có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1499/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1499/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2014
Ngày hiệu lực16/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1499/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1499/QĐ-UBND 2014 công nhận trường mầm non đạt chuẩn mức độ 1 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1499/QĐ-UBND 2014 công nhận trường mầm non đạt chuẩn mức độ 1 Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1499/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành16/07/2014
        Ngày hiệu lực16/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1499/QĐ-UBND 2014 công nhận trường mầm non đạt chuẩn mức độ 1 Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1499/QĐ-UBND 2014 công nhận trường mầm non đạt chuẩn mức độ 1 Lâm Đồng

            • 16/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực