Quyết định 1533/QĐ-UBND

Quyết định 1533/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường dự án Khai thác cát xây dựng trên sông Đa Dâng tại các xã Đạ Đờn, Phú Sơn và Phi Tô, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1533/QĐ-UBND 2017 phương án phục hồi môi trường sông Đa Dâng Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1533/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 07 năm 2017.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN KHAI THÁC CÁT XÂY DỰNG TRÊN SÔNG ĐA DÂNG TẠI CÁC XÃ ĐẠ ĐỜN, PHÚ SƠN VÀ PHI TÔ, HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường dự án Khai thác cát xây dựng trên sông Đa Dâng tại các xã Đạ Đờn, Phú Sơn và Phi Tô, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 416/TTr-STNMT ngày 05/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường dự án Khai thác cát xây dựng trên sông Đa Dâng tại các xã ĐĐờn, Phú Sơn và Phi Tô, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi là Dự án) của Công ty TNHH Thông Dung (sau đây gọi là Chủ dự án) với các nội dụng cụ thể sau:

1. Giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường:

a) Khu vực khai trường (7,213 ha): Gia cố 06 vị trí có khả năng sạt lở (tổng chiều dài 342m; đóng 02 hàng cọc gỗ so le, cách nhau 0,5m; các cọc cách nhau 0,2m; cọc dài 4m, đóng sâu vào đất khoảng 1,5m đến 3m tùy theo vị trí; đổ đất sét để gia cố giữa hai hàng cọc.

b) Khu vực sân công nghiệp (0,1 ha): Kéo xà lan ra khỏi khu vực dự án; lấp hố lắng bùn (khối lượng 6m3); san gạt bãi tập kết (diện tích 950m2); tháo dỡ các công trình dân dụng hiện hữu.

c) Thường xuyên duy tu, sửa chữa, cải tạo tuyến đường dân sinh nội mỏ.

(Chi tiết tại phương án đã được phê duyệt kèm theo)

2. Dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường và phương thức ký quỹ:

a) Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường là 162.498.000 đồng (Một trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm chín mươi tám nghìn đồng); số lần ký quỹ là 28 lần; trong đó:

- Số tiền ký quỹ lần đầu là 24.374.700 đồng; thời gian nộp trước khi đưa mỏ vào khai thác 30 (ba mươi) ngày;

- Số tiền ký quỹ từ năm thứ 2 đến năm thứ 28: số tiền nộp hàng năm là 5.115.677 đồng; thời gian nộp: trước ngày 30 tháng 01 hàng năm.

- Số tiền nêu trên chưa bao gồm yếu tố trượt giá sau năm 2017.

b) Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; những nội dung trong phương án cải tạo, phục hồi môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau đây:

1. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, ứng phó sự cố môi trường; đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí; thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại theo đúng quy định hiện hành trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường.

2. Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình khai thác và triển khai các công trình cải tạo, phục hồi môi trường của dự án.

Điều 3. Chủ dự án phải tuân thủ nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường, chế độ thông tin, báo cáo về việc thực hiện nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt theo các yêu cầu của Quyết định này và Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Điều 4. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án và những yêu cầu bắt buộc tại Điều 2 và Điều 3 Quyết định này là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, xác nhận thực hiện công tác ký quỹ và cải tạo, phục hồi môi trường của Chủ dự án.

Điều 5. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những thay đổi về nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt, tổ chức, cá nhân phải có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền và chỉ được thực hiện những thay đổi đó sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 6. Ủy nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lâm Hà kiểm tra, giám sát thực hiện các nội dung cải tạo, phục hồi môi trường trong phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt; công tác bảo vệ môi trường trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường và các yêu cầu tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Sở TNMT;
- UBND huyện Lâm Hà;
- Lưu:
VT, MT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1533/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1533/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2017
Ngày hiệu lực11/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1533/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1533/QĐ-UBND 2017 phương án phục hồi môi trường sông Đa Dâng Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1533/QĐ-UBND 2017 phương án phục hồi môi trường sông Đa Dâng Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1533/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành11/07/2017
        Ngày hiệu lực11/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1533/QĐ-UBND 2017 phương án phục hồi môi trường sông Đa Dâng Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1533/QĐ-UBND 2017 phương án phục hồi môi trường sông Đa Dâng Lâm Đồng

            • 11/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực