Quyết định 1567/QĐ-UBND

Quyết định 1567/QĐ-UBND năm 2016 về ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 1567/QĐ-UBND ủy quyền cấp sửa đổi giấy phép kinh doanh Bạc Liêu 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1567/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THỰC HIỆN CẤP, CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HÓA CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Thực hiện Công văn số 9645/BCT-KH ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

Xét đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 284/TTr-KCN ngày 01 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Công văn số 4020/UBND-KT ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Minh Chiến

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1567/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1567/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2016
Ngày hiệu lực20/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1567/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1567/QĐ-UBND ủy quyền cấp sửa đổi giấy phép kinh doanh Bạc Liêu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1567/QĐ-UBND ủy quyền cấp sửa đổi giấy phép kinh doanh Bạc Liêu 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1567/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýLê Minh Chiến
        Ngày ban hành20/09/2016
        Ngày hiệu lực20/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1567/QĐ-UBND ủy quyền cấp sửa đổi giấy phép kinh doanh Bạc Liêu 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1567/QĐ-UBND ủy quyền cấp sửa đổi giấy phép kinh doanh Bạc Liêu 2016

            • 20/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực