Quyết định 163/QĐ-UBND

Quyết định 163/QĐ-UBND năm 2017 công nhận huyện, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 163/QĐ-UBND 2017 công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ Lai Châu 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 03 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ LAI CHÂU ĐẠT CHUN QUỐC GIA VỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ph cập giáo dục, xóa mù chữ;

Căn cứ Thông tư số 07/TT/BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn ph cập giáo dục, xóa mù chữ; Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy định, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 132/TTr-BCĐ PCGD, XMC ngày 13/02/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo PCGD, XMC tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè đạt chuẩn phổ cập, xóa mù chữ (Mầm non trẻ năm tuổi, Xóa mù chữ, Trung học sở mức độ 1; Tiu học mức độ 2) và thành phố Lai Châu (Mầm non tr năm tuổi, Xóa mù chữ, Trung học cơ sở mức độ 1, Tiu học mức độ 3) năm 2016.

Điều 2. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm duy trì và nâng cao chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong những năm tiếp theo.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Chđạo PCGD, XMC cấp tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thtrưởng các Sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GD&Đ
T;
-
TT. Tỉnh ủy;
-
TT. HĐND tỉnh;
- Thành viên BCĐ PCGD, XMC tnh;
-
Lưu: VT, VX.

CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

DANH SÁCH

CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA THEO MỨC ĐỘ VỀ PHỔ CẬP, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2016
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

TT

Tên đơn vị

Mầm non

Xóa mù chữ

Tiểu học

THCS

1

Huyện Mường Tè

Chuẩn MNTNT

Mức 1

Mức 2

Mức 1

2

Huyện Nậm Nhùn

Chuẩn MNTNT

Mức 1

Mức 2

Mức 1

3

Huyện Sìn Hồ

Chuẩn MNTNT

Mức 1

Mức 2

Mức 1

4

Huyện Phong Th

Chuẩn MNTNT

Mức 1

Mức 2

Mức 1

5

Thành phố Lai Châu

Chuẩn MNTNT

Mức 1

Mức 3

Mức 1

6

Huyện Tam Đường

Chuẩn MNTNT

Mức 1

Mức 2

Mức 1

7

Huyện Tân Uyên

Chuẩn MNTNT

Mc 1

Mức 2

Mức 1

8

Huyện Than Uyên

Chuẩn MNTNT

Mức 1

Mức 2

Mức 1

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 163/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu163/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2017
Ngày hiệu lực03/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 163/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 163/QĐ-UBND 2017 công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ Lai Châu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 163/QĐ-UBND 2017 công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ Lai Châu 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu163/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýĐỗ Ngọc An
        Ngày ban hành03/03/2017
        Ngày hiệu lực03/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 163/QĐ-UBND 2017 công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ Lai Châu 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 163/QĐ-UBND 2017 công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ Lai Châu 2016

            • 03/03/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/03/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực