Quyết định 1637/QĐ-CTN

Quyết định 1637/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 27 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1637/QĐ-CTN 2019 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 27 công dân cư trú tại Hàn Quốc


CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1637/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 339/TTr-CP ngày 19/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 27 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1637/QĐ-CTN ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch nước)

1.

Hoàng Chí Nam, sinh ngày 16/3/2018 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 15-1, Chunjuro-12bungil, Yichang-gu, Changwon-city, Kyoungsangnam-do

Giới tính: Nam

2.

Hoàng My Lan, sinh ngày 12/7/2013 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: 15-1, Chunjuro-12bungil, Yichang-gu, Changwon-city, Kyoungsangnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Giới tính: Nữ

3.

Vũ Trung Nghĩa, sinh ngày 04/8/2007 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 8, Seunghak-ro 299beon-gil, Seo-gu, Incheon-si-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu 17, phường Ngọc Châu, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

4.

Trần Trung Kiên, sinh ngày 23/10/2005 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 9 Hakgogae-ro, Jung-gu, Daejeon-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng

Giới tính: Nam

5.

Đào Ngọc Nam, sinh ngày 22/8/1999 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 104, B Dong, Jungangdae-ro 123gil 7, Bukgu, Daegu-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

6.

Nguyễn Ngọc Mai, sinh ngày 21/4/2004 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 454 Hoejin-ri, Dasi-myeon, Naju-si, Jeollanam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Tăng Nhơn Phú, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

7.

Han Sang Uk, sinh ngày 04/01/2019 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 71-34 Naedeok-gil Daeya-myeon Gunsan-si Jeonrabuk-do

Giới tính: Nam

8.

Trịnh Thị Thanh Thu, sinh ngày 19/5/2006 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 15 Hoiri 2-gil, Namjung-myeon, Youngdeok-gun, Gyeongsangbuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

9.

Choi Si Woo, sinh ngày 28/3/2018 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 101, 42 Munseong-ro 28gil, Gwanab-gu, Seoul

Giới tính: Nam

10.

Hoàng Phú Phong, sinh ngày 18/3/2010 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 131 Woochi-gil, Nasan-myeon, Hampyeong-gun, Jeollanam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng

Giới tính: Nam

11.

Kim Chi Lan, sinh ngày 18/4/2017 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 31 Gaegeumbondong-ro 22beon-gil, Busanjin-gu Busan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

12.

Nguyễn Hoàng Nghĩa, sinh ngày 30/8/2004 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 36-8 Chukhang-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng

Giới tính: Nam

13.

Bùi Thị Hoa, sinh ngày 19/8/2005 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 88 Daesanjunganh 3 gil, Daesan-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

14.

Bùi Thị Trà Mi, sinh ngày 21/7/2006 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 13 Dangsan-ro 115 beon-gil, Gunpo-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Quang Trung, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

15.

Hứa Minh Trung, sinh ngày 21/11/2004 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: (Hongdodong, Hongdobilla) 101, Bdong, 8-9 Hongdo-ro, Dong-gu, Daejeon-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nam

16.

Kim Jun Ho, sinh ngày 12/6/2018 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 488 Hasan-dong, Kwangsan-gu, Kwangjukwangyeok-si

Giới tính: Nam

17.

Bùi Thị Huệ, sinh ngày 29/10/1981 tại Lào Cai

Hiện trú tại: 42-2 Sindal-gil, Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

18.

Cao Thị Thu Hương, sinh ngày 14/8/2000 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 301 Jungang-ro, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã An Hồng, huyện An Hải, Tp. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

19.

Nam Hyeon Ji, sinh ngày 24/7/2017 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 894, Sannam-ri, Sonbul-myeon, Hampyeong-gun, Jeollanam-do

Giới tính: Nam

20.

Hồ Na Na, sinh ngày 07/5/2015 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 6-9, 46ga-gil, Jungno-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

21.

Nguyễn Phú Phúc, sinh ngày 18/12/2009 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: # Geumnam-gil 6, Bdong, 304ho, Naju-si, Jeollanam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng

Giới tính: Nam

22.

Lê Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 06/11/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: #22, Haengjeongseo-ro 2gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 23/13 Học Lạc, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Giới tính: Nữ

23.

Huỳnh Châu Thông, sinh ngày 18/6/2005 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 75-9 Gonghang-ro, Muan-eup, Muan-gun, Jeollanam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường 5, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nam

24.

Trần Thị Y Băng, sinh ngày 12/12/2003 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 303, 60-1 Jinheung-ro 1 gil, Eunpyung-gu, Seoul

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

25.

 Nguyễn Thành Nam, sinh ngày 13/3/2013 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 601ho, 2dong, Sangho29, Dongcheon-ro, Iksan-si, Jeollabuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

26.

Bùi Thị Thảo Nguyên, sinh ngày 06/4/2006 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 802-1, Dalgubeoldea-ro, Dasa-eup, Dalseong-gun, Deaguqwangyeok-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

27.

Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 04/12/2010 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 23 Seojae-ro 7-gil, Dasa-eup, Dalseong-gun, Daegu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tân Tiến, huyện An Dương, Tp. Hải Phòng.

Giới tính: Nam

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1637/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1637/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2019
Ngày hiệu lực25/09/2019
Ngày công báo12/10/2019
Số công báoTừ số 819 đến số 820
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(24/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1637/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 1637/QĐ-CTN 2019 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 27 công dân cư trú tại Hàn Quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1637/QĐ-CTN 2019 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 27 công dân cư trú tại Hàn Quốc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1637/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýĐặng Thị Ngọc Thịnh
        Ngày ban hành25/09/2019
        Ngày hiệu lực25/09/2019
        Ngày công báo12/10/2019
        Số công báoTừ số 819 đến số 820
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (24/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1637/QĐ-CTN 2019 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 27 công dân cư trú tại Hàn Quốc

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1637/QĐ-CTN 2019 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 27 công dân cư trú tại Hàn Quốc

             • 25/09/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/10/2019

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/09/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực