Quyết định 1639/QĐ-TTg

Quyết định 1639/QĐ-TTg năm 2021 bổ sung kinh phí mua và tiếp nhận 20 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1639/QĐ-TTg 2021 bổ sung kinh phí mua 20 triệu liều vắc xin phòng COVID19 Vero Cell


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1639/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỔ SUNG KINH PHÍ MUA VÀ TIẾP NHẬN 20 TRIỆU LIỀU VẮC XIN PHÒNG COVID-19 VERO CELL CỦA TẬP ĐOÀN SINOPHARM, TRUNG QUỐC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về mua vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc;

Căn cứ Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 11163/BTC-HCSN ngày 28 tháng 9 năm 2021 và Bộ Y tế tại văn bản số 8159/BYT-KHTC ngày 29 tháng 9 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 3.231,698 tỷ đồng (Ba nghìn hai trăm ba mươi mốt tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu đồng) cho Bộ Y tế để mua và tiếp nhận 20 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 11163/BTC-HCSN ngày 28 tháng 9 năm 2021 và của Bộ Y tế tại văn bản số 8159/BYT-KHTC ngày 29 tháng 9 năm 2021, trong đó: (i) Sử dụng 1.237 tỷ đồng (Một nghìn hai trăm ba mươi bảy tỷ đồng) từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp y tế còn lại năm 2020 của Bộ Y tế đã được Quốc hội đồng ý cho chuyển nguồn để mua vắc xin phòng COVID-19 và quyết toán vào chi ngân sách nhà nước năm 2021 theo Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội; (ii) Sử dụng 1.994,698 tỷ đồng (Một nghìn chín trăm chín mươi tư tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu đồng) từ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam.

Điều 2

1. Giao Bộ Tài chính xuất Quỹ theo quy định.

2. Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

3. Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc sử dụng số kinh phí nêu trên theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Y tế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
các Vụ: KGVX, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (2). G

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Minh Khái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1639/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1639/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2021
Ngày hiệu lực29/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(30/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1639/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1639/QĐ-TTg 2021 bổ sung kinh phí mua 20 triệu liều vắc xin phòng COVID19 Vero Cell


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1639/QĐ-TTg 2021 bổ sung kinh phí mua 20 triệu liều vắc xin phòng COVID19 Vero Cell
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1639/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýLê Minh Khái
        Ngày ban hành29/09/2021
        Ngày hiệu lực29/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (30/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1639/QĐ-TTg 2021 bổ sung kinh phí mua 20 triệu liều vắc xin phòng COVID19 Vero Cell

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1639/QĐ-TTg 2021 bổ sung kinh phí mua 20 triệu liều vắc xin phòng COVID19 Vero Cell

           • 29/09/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/09/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực