Quyết định 17/2017/QĐ-UBND

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND bổ sung Trung tâm trưng bày và bảo hành, bảo trì ô tô của Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải vào Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2017/QĐ-UBND bổ sung Trung tâm bảo trì ô tô vào Quy hoạch phát triển Tây Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NIN
H

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17/2017/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 05 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG TRUNG TÂM TRƯNG BÀY VÀ BẢO HÀNH, BẢO TRÌ Ô TÔ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ BÁN BUÔN, BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành quy chế siêu thị, trung tâm thương mại;

Căn cứ Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 731/TTr-SCT ngày 18/4/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Trung tâm trưng bày và bảo hành, bảo trì ô tô của Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải vào Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Địa điểm: ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Diện tích mặt đất sử dụng: 36.542 m2.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 16 tháng 6 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, KT1, KT2;
- Lưu: VT, VP.UBND tỉnh.
12 V QH BAN BUON BAN LE

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn
Thanh Ngọc

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2017
Ngày hiệu lực16/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 17/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2017/QĐ-UBND bổ sung Trung tâm bảo trì ô tô vào Quy hoạch phát triển Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/2017/QĐ-UBND bổ sung Trung tâm bảo trì ô tô vào Quy hoạch phát triển Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thanh Ngọc
        Ngày ban hành05/06/2017
        Ngày hiệu lực16/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 17/2017/QĐ-UBND bổ sung Trung tâm bảo trì ô tô vào Quy hoạch phát triển Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2017/QĐ-UBND bổ sung Trung tâm bảo trì ô tô vào Quy hoạch phát triển Tây Ninh

            • 05/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực