Quyết định 1744/QĐ-UBND

Quyết định 1744/QĐ-UBND năm 2017 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 1744/QĐ-UBND 2017 thời gian năm học giáo dục mầm non phổ thông Bình Phước 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1744/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 18 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 2548//TTr-SGDĐT ngày 05/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước, bao gồm: Ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, ngày kết thúc năm học, các kỳ thi và xét tốt nghiệp (có phụ lục đính kèm).

Điều 2. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở các huyện, thị có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

- Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch tổ chức khai giảng của các cấp học trước ngày 06/9/2017;

- Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 25/01/2018;

- Báo cáo tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 20/6/2018.

Điều 3. Quy định về các ngày nghỉ lễ, Tết và thời gian nghỉ hè như sau:

- Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp;

- Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng, bao gồm cả thời gian nghỉ được bố trí xen kẽ trong năm học.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định về:

- Ngày thi nghề ở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, thi giải toán trên máy tính Casio cấp tỉnh, các kỳ thi Olympic tiếng Anh;

- Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thiên tai, lũ lụt, thời tiết khắc nghiệt và bố trí học bù; chịu trách nhiệm báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thời gian nghỉ hè của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường công lập trực thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo quản lý, được bố trí trên cơ sở bảo đảm để cán bộ quản lý trường học nghỉ đủ 02 tháng.

Điều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- TTTU; TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban TGTU;
- Như Điều 5;
- LĐVP, Phòng: KGVX, KTTH;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Dũng

 

KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH PHƯỚC

(Kèm theo Quyết định số: 1744/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT

Cấp, ngành học

Ngày tựu trường

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày kết thúc năm học

Các kỳ thi và xét tốt nghiệp

1

Mầm non

21/8/2017

05/9/2017

Từ ngày 04/9/2017 đến hết ngày 04/01/2018: 18 tuần thực học.

Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 18/5/2018: 17 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 12/02/2018 đến hết ngày 23/02/2018)

25/5/2018

Hoàn tất và chuyển giao hồ sơ trẻ 6 tuổi cho trường Tiểu học cùng địa bàn trước ngày 15/6/2018.

2

Tiểu học

21/8/2017

05/9/2017

Từ ngày 28/8/2017 đến hết ngày 05/01/2018: 18 tuần thực học, 01 tuần tổ chức các hoạt động GD NGLL (từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017)

Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 18/5/2018: 17 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 12/02/2018 đến hết ngày 23/02/2018), dạy bù, hoàn thành hồ sơ sổ sách (từ ngày 21/5/2018 đến ngày 24/5/2018)

24/5/2018

Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học xong trước ngày 15/6/2018.

3

THCS

14/8/2017

05/9/2017

Từ ngày 21/8/2017 đến hết ngày 31/12/2017: 19 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 26/5/2018: 18 tuần thực học, 11 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 12/02/2018 đến hết ngày 22/02/2018), thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

31/5/2018

- Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp cho năm học 2018-2019: trước ngày 31/7/2018

- Xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 05/6/2011.

4

THPT

14/8/2017

05/9/2017

Từ ngày 21/8/2017 đến hết ngày 31/12/2017: 19 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 26/5/2018: 18 tuần thực học, 11 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 12/02/2018 đến hết ngày 22/02/2018), thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

31/5/2018

- Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cho năm học 2018-2019; trước ngày 31/7/2018

- Thi học sinh giỏi cấp quốc gia lớp 12 thi THPT quốc gia năm 2018 (sẽ có thông báo riêng của Bộ GD&ĐT)

5

GDTX

25/8/2017

05/9/2017

Từ ngày 25/8/2017 đến ngày 29/12/2017: 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 16/5/2018: 16 tuần thực học, 12 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 12/02/2018 đến hết ngày 23/02/2018), thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

31/5/2018

- Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp cho năm học 2018-2019: trước ngày 31/7/2018

- Thi THPT quốc gia năm 2018 (sẽ thông báo riêng của Bộ GD&ĐT)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1744/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1744/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2017
Ngày hiệu lực18/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1744/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1744/QĐ-UBND 2017 thời gian năm học giáo dục mầm non phổ thông Bình Phước 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1744/QĐ-UBND 2017 thời gian năm học giáo dục mầm non phổ thông Bình Phước 2018
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1744/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tiến Dũng
        Ngày ban hành18/07/2017
        Ngày hiệu lực18/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1744/QĐ-UBND 2017 thời gian năm học giáo dục mầm non phổ thông Bình Phước 2018

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1744/QĐ-UBND 2017 thời gian năm học giáo dục mầm non phổ thông Bình Phước 2018

           • 18/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực