Quyết định 1751/QĐ-CT

Quyết định 1751/QĐ-CT năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công thương tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 1751/QĐ-CT công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công thương Vĩnh Phúc 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1751/QĐ-CT

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ tư pháp hướng dẫn, công bố niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 140/TTr-SCT ngày 21/4/2016,       

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính được sửa đổi  bổ sung/ thay thế thuộc  thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Duy Thành

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1751/QĐ-CT ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học & Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu;

Cơ khí

Sở Công Thương

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

I. CẤP BẢN XÁC NHẬN NHẬP KHẨU THÉP

1. Trình tự thực hiện:

Tổ chức, cá nhân (có đăng ký hoạt động tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc) nộp hồ sơ đề nghị xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công cơ khí, chế tạo và cam kết không sử dụng thép để sản xuất thép phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Công thương Vĩnh Phúc hoặc qua đường bưu điện;

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét hồ sơ và ban hành văn bản xác nhận. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.

+ Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Công thương Vĩnh Phúc.

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc qua đường bưu điện

3. Thành phần hồ sơ:

a) Giấy đề nghị xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công cơ khí, chế tạo và cam kết không sử dụng thép nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm thép phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông với số lượng nhập khẩu phù hợp với công suất của dây chuyền sản xuất, gia công trong một thời gian nhất định theo kê khai;

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của tổ chức, cá nhân;

c) Bản Thuyết minh cơ sở vật chất (diện tích nhà xưởng, kho bãi, dây chuyền công nghệ), năng lực sản xuất của tổ chức, cá nhân, chủng loại sản phẩm và nhu cầu thép làm nguyên liệu sản xuất (tấn/năm) có ký tên, đóng dấu của đại diện tổ chức, cá nhân.

4. Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

5. Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu

9. Phí, Lệ phí: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không có

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;

- Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học & Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1751/QĐ-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1751/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2016
Ngày hiệu lực25/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 1751/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 1751/QĐ-CT công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công thương Vĩnh Phúc 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1751/QĐ-CT công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công thương Vĩnh Phúc 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1751/QĐ-CT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýLê Duy Thành
        Ngày ban hành25/05/2016
        Ngày hiệu lực25/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1751/QĐ-CT công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công thương Vĩnh Phúc 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1751/QĐ-CT công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công thương Vĩnh Phúc 2016

            • 25/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực