Quyết định 18/2017/QĐ-UBND

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/2006/QĐ-UBND thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 35/2006/QĐ-UBND thành lập Trung tâm bán đấu giá Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2017/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 28 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2006/QĐ-UBND NGÀY 12/5/2006 CỦA UBND TỈNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC SỞ TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 12/5/2006 của UBND tỉnh thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó CTUBND tỉnh;
- Ban chỉ đạo CCTP tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-B
Tư pháp;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, NC, MH, (250b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2017
Ngày hiệu lực08/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 35/2006/QĐ-UBND thành lập Trung tâm bán đấu giá Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 18/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 35/2006/QĐ-UBND thành lập Trung tâm bán đấu giá Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu18/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành28/06/2017
        Ngày hiệu lực08/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 18/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 35/2006/QĐ-UBND thành lập Trung tâm bán đấu giá Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 35/2006/QĐ-UBND thành lập Trung tâm bán đấu giá Sơn La

            • 28/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực