Quyết định 1803/QĐ-TTg

Quyết định 1803/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường các-bon tại Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1803/QĐ-TTg Dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng thị trường các bon Ngân hàng Thế giới tài trợ 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1803/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT “CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG CÁC-BON TẠI VIỆT NAM” DO WB TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7059/BKHĐT-KTĐN ngày 29 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường các-bon tại Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại Công văn trên, cụ thể như sau:

(1) Tổng mức vốn của Dự án: 3.600.000 USD, trong đó:

- Vốn ODA: 3.000.000 USD do Chương trình “sẵn sàng tham gia thị trường các-bon quốc tế” viện trợ không hoàn lại và ủy thác thông qua WB tại Việt Nam. Phân bổ vốn cụ thể cho các cơ quan tham gia thực hiện Dự án như sau:

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường:

1.260.000 USD;

+ Bộ Công Thương:

760.000 USD;

+ Bộ Xây dựng:

700.000 USD;

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

140.000 USD;

+ Bộ Tài chính:

140.000 USD.

- Vốn đối ứng: 600.000 USD (tương đương 13.000.000.000 VNĐ), trong đó:

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường: 4.633.640.000 đồng gồm: 1.983.640.000 VNĐ (tiền mặt) và 2.650.000.000 VNĐ (bằng hiện vật).

+ Bộ Công Thương: 3.600.000.000 VNĐ (1.000.000.000 VNĐ tiền mặt và 2.600.000.000 VNĐ bng hiện vật).

+ Bộ Xây dựng: 4.500.000.000 VNĐ (2.640.000.000 VNĐ tiền mặt và 1.860.000.000 VNĐ bằng hiện vật).

+ Bộ Tài chính: 266.360.000 VNĐ bằng tiền mặt.

(2) Nguồn và cơ chế tài chính trong nước đối với Dự án:

+ Đối với phn vốn viện trợ của WB: Ngân sách Nhà nước cấp pháp 100% cho các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính đi với các hoạt động do các cơ quan trực tiếp thực hiện;

+ Phần vốn đối ứng: Ngân sách Trung ương bố trí trong dự toán hàng năm của các Bộ tham gia thực hiện Dự án.

- Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Chủ Dự án: Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Mục tiêu chung của Dự án: Tăng cường năng lực xây dựng, thực hiện và phổ biến các chính sách, công cụ quản lý nhà nước đối với các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA), hình thành công cụ thị trường, thí điểm NAMA tạo tín chcác-bon và xây dựng lộ trình tham gia thị trường các-bon trong nước và thế giới.

- Các kết quả chủ yếu của Dự án:

+ Ban hành một số chính sách, công cụ quản lý nhà nước liên quan đến thị trường các-bon;

+ Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính, công cụ thị trường các-bon và lộ trình tham gia thị trường các-bon trong lĩnh vực chất thải rn;

+ Xây dựng và triển khai thí điểm NAMA tạo tín chcác-bon, hệ thống báo cáo các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và lộ trình tham gia thị trường các-bon trong lĩnh vực sản xuất thép;

+ Tăng cường năng lực quản lý, kiểm tra, giám sát và thực hiện các hoạt động về NAMA và NAMA tạo tín chỉ các-bon.

- Thời gian thực hiện Dự án: 36 tháng sau khi Văn kiện Dự án được phê duyệt.

Điều 2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Thực hiện các thủ tục để phê duyệt Dự án hỗ trợ kỹ thuật nói trên, đảm bo triển khai thực hiện Dự án đúng tiến độ, hiệu quả và theo đúng các quy định hiện hành;

- Chủ trì, điều phối và phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài chính triển khai thực hiện Dự án nhằm đảm bảo tính liên Bộ trong quá trình trin khai thực hiện, phù hợp với tính chất của Dự án.

Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký với WB Hiệp định Dự án hỗ trợ kỹ thuật trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTgCP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, TNMT, CT, XD;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, KTTH, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, QHQT(3). AT. 33

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1803/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1803/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2015
Ngày hiệu lực22/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1803/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1803/QĐ-TTg Dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng thị trường các bon Ngân hàng Thế giới tài trợ 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1803/QĐ-TTg Dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng thị trường các bon Ngân hàng Thế giới tài trợ 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1803/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành22/10/2015
        Ngày hiệu lực22/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1803/QĐ-TTg Dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng thị trường các bon Ngân hàng Thế giới tài trợ 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1803/QĐ-TTg Dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng thị trường các bon Ngân hàng Thế giới tài trợ 2015

            • 22/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực