Quyết định 1804/QĐ-TTg

Quyết định 1804/QĐ-TTg năm 2015 về đàm phán Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam - Đức và Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam - Đại Hàn Dân Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1804/QĐ-TTg đàm phán hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Việt Đức và Việt Hàn 2015


THỦ TƯNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1804/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH BẢO HIỂM XÃ HỘI GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC VÀ HIỆP ĐỊNH BẢO HIỂM XÃ HỘI GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 82/TTr-LĐTBXH ngày 14 tháng 10 năm 2015 và Tờ trình số 73/TTr-LĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo “Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Đức” và dự thảo Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc”.

Điều 2. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, cơ quan liên quan thành lập đoàn đàm phán các Hiệp định nêu trên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả đàm phán.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: LĐTBXH, NG, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các vụ: KGVX, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).MA.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1804/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1804/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2015
Ngày hiệu lực22/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1804/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1804/QĐ-TTg đàm phán hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Việt Đức và Việt Hàn 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1804/QĐ-TTg đàm phán hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Việt Đức và Việt Hàn 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1804/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành22/10/2015
        Ngày hiệu lực22/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1804/QĐ-TTg đàm phán hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Việt Đức và Việt Hàn 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1804/QĐ-TTg đàm phán hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Việt Đức và Việt Hàn 2015

            • 22/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực