Quyết định 1818/QĐ-UBND

Quyết định 1818/QĐ-UBND năm 2017 về công nhận và cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1818/QĐ-UBND 2017 công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1818/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục; Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 169/TTr-SGDĐT ngày 27 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Trường PTDTBT Tiểu học Huy Tường huyện Phù Yên tỉnh Sơn La.

Thời hạn công nhận là 05 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Phù Yên chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Yên, trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia thực hiện kiểm tra định kỳ, duy trì, giữ vững, phát huy kết quả đạt được theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Huy Tường huyện Phù Yên và thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTKGVX;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.KGVX.10b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thuỷ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1818/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1818/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2017
Ngày hiệu lực30/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1818/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1818/QĐ-UBND 2017 công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1818/QĐ-UBND 2017 công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1818/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýPhạm Văn Thủy
        Ngày ban hành30/06/2017
        Ngày hiệu lực30/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1818/QĐ-UBND 2017 công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1818/QĐ-UBND 2017 công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Sơn La

            • 30/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực