Quyết định 1824/QĐ-UBND

Quyết định 1824/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1824/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục cơ chế một cửa các Sở Ban Ngành Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1824/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 27 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 5261/TTr-VPUBND ngày 21 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một ca liên thông của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 3. Căn cứ danh mục TTHC tại Quyết định này, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, đăng tải TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang Thông tin điện tử của ngành, địa phương theo quy định. Khi danh mục TTHC tại Quyết định này bị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát, cập nhật, đăng tải kịp thời TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ngay sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; đồng thời xóa bỏ các TTHC đã hết hiệu lực trên Trang Thông tin điện tử của ngành, địa phương.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cp xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm TH&CB t
nh;
-
Lưu: VT, KSTT (Ng.45b)

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1824/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1824/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2019
Ngày hiệu lực27/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(20/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1824/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1824/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục cơ chế một cửa các Sở Ban Ngành Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1824/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục cơ chế một cửa các Sở Ban Ngành Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1824/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Khánh
        Ngày ban hành27/08/2019
        Ngày hiệu lực27/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (20/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1824/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục cơ chế một cửa các Sở Ban Ngành Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1824/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục cơ chế một cửa các Sở Ban Ngành Hòa Bình

            • 27/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực