Quyết định 1829/QĐ-UBND

Quyết định 1829/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 1420/QĐ-UBND

Quyết định 1829/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Thanh Hóa đã được thay thế bởi Quyết định 4101/QĐ-UBND 2019 Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa và được áp dụng kể từ ngày 09/10/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1829/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1829/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH THANH HÓA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1420/QĐ-UBND NGÀY 22/4/2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Xét đề nghị của Ban Tiếp công dân, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2, Mục I, Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa như sau:

Khoản 2, Mục I, Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa quy định:

"- Thời gian tiếp công dân buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Thời gian tiếp công dân buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút."

Nay sửa đổi như sau:

- Thời gian tiếp công dân mùa hè:

+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Thời gian tiếp công dân mùa đông:

+ Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút.

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan và công dân đến thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1829/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1829/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2019
Ngày hiệu lực15/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1829/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1829/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Thanh Hóa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1829/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1829/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýNguyễn Đình Xứng
       Ngày ban hành15/05/2019
       Ngày hiệu lực15/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1829/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Thanh Hóa

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1829/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Thanh Hóa